AIR SHOWER - V.U.A BIOTECH

AIR SHOWER - V.U.A BIOTECH

8/15/2016 5:06:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Thiết kế chế tạo Air Shower

- Kích thước : 1350x1200x2400mm

- Vật liệu : 100% Inox 304 dày 1.2mm

- Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động lập trình PLC

Air Shower - Thiết bị phòng sạch Air Shower - Thiết bị phòng sạch
Air Shower - Thiết bị phòng sạch Air Shower - Thiết bị phòng sạch
Air Shower - Thiết bị phòng sạch Air Shower - Thiết bị phòng sạch