Dự án thiết bị
Cung cấp, lắp đặt buồng Laminar Laf cho Nhà máy dược Hasan tại KCN Đồng An, Bình Dương
Cung cấp, lắp đặt Air Shower Nhà máy điện tử Samsung tại Khu Công Nghệ Cao, quận 9, Tp.HCM
Cung cấp, lắp đặt Pass Box phục vụ qui trình sản xuất trong phòng sạch.
Cung cấp, lắp đặt Air Shower - Buồng thổi bụi cho nhà máy sản xuất bột mì CJFM tại KCN Mỹ Xuân Bà Rịa.