Hệ Điều Hoà Trung Tâm VRV Trường Cán Bộ Tài Chính Quận 9

Hệ Điều Hoà Trung Tâm VRV Trường Cán Bộ Tài Chính Quận 9

10/18/2016 5:03:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI QUẬN 9-TP.HCM

1. Vị trí : BLOCK B - Khối Ký túc xá

2. Qui mô : 14 tầng

3. Công suất lạnh : 1.300KW