HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ CÔNG VỤ KHÍ-ĐIỆN-ĐẠM CÀ MAU

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ CÔNG VỤ KHÍ-ĐIỆN-ĐẠM CÀ MAU

8/15/2016 5:06:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Thiết kế - Thi công Hệ thống xử lý nước thải Sinh hoạt
  • Công suất : 600 m3/ngày
  • Địa điểm : Nhà ở công vụ Khí-Điện-Đạm TP. Cà Mau